Calvary Chapel Prishtina | Uncategorized
1
archive,category,category-uncategorized,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0

Uncategorized

Në emër të gjithë besimtarëve të Bashkësisë Golgota dëshirojme të të urojmë mirëseardhjen. Lutja jonë është që Perëndia mund të përdorë këtë faqe per të ndihmuar në rritjen e nje lidhje më intime me Të, e në qoftë se nuk e njeh ende personalisht Jezu Krishtin...