Calvary Chapel Prishtina | Bashkesia Golgota
16670
home,page-template-default,page,page-id-16670,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

EJA TE DEGJOSH LAJMIN E MIRE2
preschoolers
prishtina2

Në emër të gjithë besimtarëve të Bashkësisë Golgota dëshirojme të të urojmë mirëseardhjen.

Lutja jonë është që Perëndia mund të përdorë këtë faqe per të ndihmuar në rritjen e nje lidhje më intime me Të, e në qoftë se nuk e njeh ende personalisht Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tënd, të zbulosh gëzimin dhe paqen që vetëm Ai të dhuron.

Besojmë se Fjala e Perëndise dhe adhurimi janë shumë të rëndësishme, prandaj i kushtojmë shumë rëndësi mësimit kapitull për kapitull e varg për varg të tërë Ungjillit.

Besojmë se adhurimi duhet të burojë nga zemra, të jetë i sinqertë e të sjellë frut, prandaj besojmë se dashuria e Tij ne jetët tona është shprehja supreme që jemi adhuruesit e Tij.

Zoti të bekoftë.

Familja në Krisht e Calvary Chapel Prishtina